Doprava PPL Parcel Smart zdarma od 990 Kč | platby Sodexo, Benefity a Benefit Plus
×

Ochrana osobních údajů

Pravidla a zásady ochrany osobních údajů a zasílání marketingových sdělení

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Správce osobních údajů informuje klienta, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů a předpisů týkajících se poskytování zdravotní péče a prodeje léčiv bude zpracovávat osobní údaje klienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o prodaných (vydaných) léčivech, doplňcích stravy a zakoupeném zboží a poznámkách týkající se zdraví klienta (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Pokud klient souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude správce osobních údajů uchovávat osobní údaje, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o prodaných (vydaných) volně prodejných léčivech a zakoupeném zboží za účelem zasílání a předávání marketingových sdělení. Výše uvedené údaje jsou zpracovávané automatickým způsobem s možností profilování.
 4. Správce osobních údajů informuje klienta, že může lékárnu (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že klient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení, má klient právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 5. Zpracováním osobních údajů klienta může klient pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V takové případě je mezi správcem osobních údajů a třetí osobou uzavřena Zpracovatelská smlouva, obsahující ujednání o mlčenlivosti a zachování bezpečnosti při nakládání s osobními údaji. Správce osobních údajů informuje, že osobní údaje bez souhlasu klienta předává zejména za účelem plnění smlouvy zdravotní pojišťovně jejímž je klient pojištěncem a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 6. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 7. Klient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 8. Správce osobních údajů informuje klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji, je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 9. V případě dotazů a nejasností ohledně nakládání s osobními údaji Vám vše rádi vysvětlí naši zaměstnanci.
 10. Lékárna, obchodní společnost Chytrá lékárna a.s., IČ: 08369437, sídlem: Brno, Mendlovo náměstí 149/16, Staré Brno, 603 00, je správce osobních údajů, kontaktní údaje:
  • Korespondenční adresa Chytrá lékárna a.s., IČ: 08369437, sídlem: Brno, Mendlovo náměstí 149/16, Staré Brno, 603 00
  • Emailová adresa info@chytralekarna.cz
  • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Marie Šmahelová, email: spravceou@chytralekarna.cz   
  • Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jiří Pivrnec, email: poverenec@chytralekarna.cz