Doprava PPL Parcel Smart zdarma od 990 Kč | platby Sodexo, Benefity a Benefit Plus
×

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky vztahující se k zásilkovému prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti Chytrá lékárna a.s. (dále jen „obchodní podmínky“) 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.chytralekarna.cz je Chytrá lékárna a.s. se sídlem Mendlovo náměstí 149/16, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ: 08369437, DIČ: CZ 08369437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8214 (dále jen „prodávající“ nebo „Chytrá lékárna“).

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • Telefonní číslo: 734 575 050
 • E-mailová adresa: eshop@chytralekarna.cz
 • Adresa lékárny: Chytrá lékárna, Oblá 75a, 634 00 Brno

1.3. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi sebou uzavírají prodávající a kupující, kterými se rozumí jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu www.chytralekarna.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce.

1.4. Prodávající je mimo jiné provozovatelem lékáren a je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále řádně a včas ohlásil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, že Chytrá lékárna na adrese Chytrá lékárna, Oblá 75a, 634 00 Brno provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem, a to dne 14.12. 2020.

1.5. Pro účely těchto obchodních podmínek se léčivy i léčivými přípravky rozumí léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, kdy pouze tyto mohou být předmětem zásilkového výdeje. 

1.6. Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Kupující může tento souhlas kdykoli odvolat, kdy o způsobu odvolání bude vždy řádně informován. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

1.7. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítači, které slouží k personifikaci zadavatelům reklamy, svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat.

 

II. Předmět kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží a případného poplatku za dobírku (dále jen „poštovné“), není-li výslovně v čl. V. stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou závazné a prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, vyjma situace, kdy je cena zboží zjevně uvedena omylem chybně.

2.2. Prostřednictvím internetového obchodu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením.

2.3. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

2.4. Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

2.5. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

2.6. Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, případně do ukončení akce ze strany prodávajícího.

 

III. Objednávka zboží – Uzavření kupní smlouvy

3.1. Než–li dojde k uzavření kupní smlouvy, tedy k potvrzení objednávky, vloží kupující požadované zboží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Základní pravidla pro nákup léků a doplňků stravy na internetu.

3.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícího, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Závazně potvrďte nákup. Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se a souhlas s obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko „Souhlasím s obchodním podmínkami“. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné u příslušného tlačítka. Kliknutím na tlačítko Závazně potvrďte nákup kupující potvrzuje správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.

3.3. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, skladby zboží, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (telefonicky, e-mailem, písemně). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, má se za to, že objednávka se neuskutečnila.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná. 

3.6. Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnou objednávku kupujícího, který minimálně ve dvou případech neuhradil kupní cenu za objednávku anebo se minimálně ve dvou případech objednané zboží vrátilo prodávajícímu.

 

IV. Cena a úhrada objednávky za zboží

4.1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné a poplatek za dobírku. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či platební kartou (Mastercard, Maestro, VISA Electron, V Pay, Discover Network, Diners Club International, American Express) při osobním odběru v lékárně;
 • poukázkami Sodexo, Edenred, Up, Benefit Plus, Benefity, Gallery Beta, při osobním odběru v lékárně (uplatnění dle podmínek vydavatelů jednotlivých poukázek);
 • v hotovosti, v hotovosti na dobírku, platební kartou (dle podmínek dopravní společnosti) v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • platbou online přes platební brány (Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club International);
 • platební metodou Sodexo, Edenred; Up, Benefit Plus, Benefity, při platbě online.               

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

4.5. Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.

4.6. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího, kupujícího, označení zboží a jeho počet, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. Faktura bude zaslána kupujícímu e-mailem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení vč. zaplacení poštovného, pokud není dohodnuto jinak.

 

V. Doprava, poštovné, dodací lhůty

5.1. Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu na tomto odkaze: Doprava a platba. Kupující si je oprávněn zvolit druh dopravy pouze z možností dopravy nabízené prodávajícím. Přehled způsobů dodání zboží se považuje za součást těchto obchodních podmínek.

5.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně (minimálně dvakrát) z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce. Rovněž v případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s doručováním zboží a paušální administrativní poplatek pokrývající náklady s vyřízením objednávky ve výši 59 Kč.

5.4. Léčivé přípravky budou odeslány kupujícímu nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

5.5. U ostatního zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že:

 • zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky; nebo
 • u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky;
 • u zboží, které je předmětem osobního odběru, bude zboží předáno kupujícímu ve zvoleném odběrném místě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od přijetí objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem.

5.6. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je zákazníkovi zaslána elektronicky na e-mail, nejpozději do jednoho (1) dne po převzetí zboží.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny zde, kdy tyto jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

 

VII. Odpovědnost z vadného plnění, záruka na zboží

Podmínky odpovědnosti a záruky na zboží jsou uvedeny zde, kdy tyto jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Formulář pro uplatnění práv z vad ke stažení zde.

 

VIII. Informační poradenství

8.1. Prodávající zajišťuje zákonem požadovanou informační službu poskytovanou farmaceutem podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 7:30 do 18:00 hodin). Prodávající má zaveden a udržuje systém pro shromažďování, zpracovávání a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků.

8.2. Informační služba slouží k poskytování poradenství o léčivých přípravcích a slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny zde:

 • Mgr. Marián Michalides
 • Telefonní číslo: 734 575 050
 • E-mailová adresa: poradna@chytralekarna.cz

8.3. V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře. Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivé číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.

 

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.2. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že kupující není oprávněn provádět distribuci léčiv a že není distributorem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se zákazník nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

9.3. Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

9.4. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými Ochrana osobních údajů

9.5. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel má právo se obrátit na Českou obchodní inspekci dle § 20d-20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve věci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kdy v tomto případě se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, www: http://www.sukl.cz; v případe veterinárních léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, adresa: Hudcova 232/56a, 621 00 Brno, tel: +420 541 518 210, e-mail: podatelna@uskvbl.cz, www: https://www.uskvbl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ve vztahu k Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

9.6. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

9.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

9.8. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

9.9 Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023

V platnosti od:  17.05.2023 09:05