LékárnyAkceSlužbyKarta osobní péčeBlog

Význam fotoprotekce v našem podnebném pásmu

Význam fotoprotekce v našem podnebném pásmu

Sluníčko, které už s přicházejícím jarem nabírá na intenzitě, na nás působí pozitivním psychologickým vlivem, a proto se mu rádi vystavujeme. Při nedostatečné ochraně však velmi škodí naší kůži.

Sluneční záření obsahuje UV paprsky, které pronikají hluboko do naší kůže. Pokud nejsme dostatečně chráněni opalovacím krémem, způsobuje zánět. Ten se projevuje zarudnutím a zvýšenou teplotou kůže, bolestí či otokem. V krajním případě vznikají i vodnaté puchýřky. Závažnější stavy pak vyžadují lékařské ošetření.  U jedinců s tmavším fototypem, tedy s přirozeně tmavší kůží, se zarudnutí nemusí projevit a dochází rovnou k opálení do hněda. Ačkoli se může zdát, že tito lidé se nemusí sluníčka obávat, není to pravdou. Kůže se při nedostatečné ochraně poškozuje i u nich. UV záření procházející do hlubších vrstev negativně ovlivňuje imunitu. Kožní buňky jsou poškozeny, vznikají jejich mutace a na základě těchto změn se může později vyvinout rakovina kůže.

Opakovaná akutní spálení výrazně zvyšují riziko vzniku nejagresivnějšího kožního nádoru melanomu. Na základě studií bylo prokázáno, že velmi nebezpečná jsou spálení kůže zejména v dětském věku. Změny, které v kůži vzniknou, nemusí být dostatečně opraveny imunitním systémem. Známé rčení, že kůže si spálení „pamatuje“, tedy v tomto ohledu bezesporu platí. Dlouhodobé vystavování se slunci pak vede k rozvoji nemelanomových nádorů – basaliomů či spinaliomů. Ty jsou typické pro starší pacienty.

Ochranu před působením slunečního záření zajišťují tzv. sunscreeny, běžně nazýváné opalovací krémy. Jsou označeny SPF faktorem, což je číslo udavající sílu ochrany před zářením. Konkrétně definuje dobu, během které je kůže chráněna. Například SPF faktor 30 umožňuje 30x delší pobyt na slunci. Ač se zdá tato doba velmi dlouhá, ve skutečnosti bývá výrazně kratší z důvodu nedokonalé aplikace přípravku na všechny části těla, stíráním sunscreenu oblečením, pocením či koupáním

Sunscreeny rozdělujeme na chemické (organické) a fyzikální (anorganické). Chemické obsahují filtry, které záření absorbují. Pohlcují však vždy jen část UV spektra, proto je důležité používat kombinované přípravky, které chrání před UVA i UVB složkou. Jejich účinek nastupuje po 15–30 minutách.  Nevýhodou je jejich alergizující potenciál. Fyzikální filtry pak fungují na principu odrazu záření, chrání před UVA i UVB složkou. Po aplikaci jsou účinné okamžitě. Kůži nedráždí, proto je volíme pro atopickou a dětskou kůži. Někdy může vadit jejich horší roztíratelnost.

Účinek sunscreenu závisí na jeho správné aplikaci. Přípravek nanášíme rovnoměrně na celou kůži těla, nezapomínáme na uši či nárty nohou. Zhruba každé 2 hodiny aplikaci opakujeme. Mnoho lidí používá opalovací krémy pouze v létě při pobytu u moře. Jedná se však o velkou chybu. Sluneční záření je zejména ve slunných měsících velmi silné i v našem podnebném pásmu.  Se zvětšující se ozonovou dírou k nám dopadá stále větší množství škodlivých paprsků, navíc naše kůže není po zimě na intenzitu záření adaptovaná a velmi snadno se spálí. UV záření prochází i přes mraky, proto krémy nanášíme i v oblačných dnech. Intenzita záření se zvyšuje se vzdáleností blíže k rovníku, se stoupající nadmořskou výškou nebo po odrazu světla od sněhu, betonových ploch, písku na pláži či vodní hladiny. Na těchto místech doporučujeme používat sunscreeny s velmi vysokým SPF faktorem, ideálně SPF 50+. Fotoprotekci dále posilujeme nošením pokrývek hlavy a slunečních brýlí.

Zvláštní pozornost vyžaduje dětská kůže. Je jemnější, bledší a snadno se spálí. V prvním půl roce věku není užívání sunscreenů vhodné, děti udržujeme ve stínu a chráníme kůži oděvem. U starších dětí v batolecím věku a dětí s atopickou dermatitidou volíme k ochraně spíše méně iritační fyzikální filtry, bráníme vystavování se přímému slunci. Aplikaci opalovacích krémů můžeme pojmout hravou formou. V dnešní době existují přípravky ve formě pěn či sprejů, které aplikaci usnadňují a dětem ji zatraktivňují.  

Kůže je největším orgánem těla, má spoustu nezbytný životních fukcí, a proto bychom se o ni měli starat. Fotoprotekce neboli ochrana před slunečním zářením patří mezi nezbytou péči, která udržuje kůži zdravou.

Mohlo by vás také zajímat