LékárnyAkceSlužbyKarta osobní péčeBlog

Jak znovu získat svůj ztracený čich pravidelným tréninkem

30. 10. 2020
Jak znovu získat svůj ztracený čich pravidelným tréninkem

Porucha čichu je v současnosti řazena k základním příznakům nemoci COVID-19. Typicky se objevuje u jinak bezpříznakových pacientů, obvykle v mladší či střední věkové skupině. Lékaři se nyní snaží pomoci pacientům k jeho návratu pomocí čichového tréninku.

Poruchu čichu udává podle aktuálních informací na základě metaanalýz přes šedesát procent osob, které se nakazily virem SARS-CoV-2. Podle odborníků se může jednat o jediný symptom, kterým se onemocnění projevuje, proto se jedná o důležitý varovný signál. Pacienti, u kterých v současné době vznikne porucha čichu a chuti bez zřejmé příčiny, by proto měli být – na rozdíl od minulosti – testováni na COVID-19.

Podle odborníků se porucha čichu v souvislosti s koronavirem typicky vyskytuje u mladších jedinců s lehkým nebo bezpříznakovým průběhem, zatímco pacienti na jednotkách intenzivní péče poruchu čichu udávají daleko méně často. Jinak nevysvětlitelná porucha čichu může být ale spojena i s ostatními hlavními příznaky COVIDu-19, tedy s dušností, kašlem a podobně. Porucha čichu bývá nyní mnohem častější než tomu bylo v jarním období.

„Pacienti proto bývají informováni o příznacích, prognóze a možnostech léčby v případě přetrvávajících obtížích. Je jim nabídnuta možnost samovyšetření čichu pomocí parfémovaných fixů. Přestože pacienti často vnímají poruchu čichu jako úplnou (anosmie), jedná se obvykle pouze o částečnou poruchu čichu (hyposmie), což je prokazatelné právě vyšetřením pomocí parfémovaných fixů,“ vysvětluje profesor Jan Plzák, který se spolu s dalšími kolegy z rinologické skupiny České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP zapojuje v rámci Evropské rinologické společnosti do celoevropských studií věnujících se poruchám čichu v souvislosti s covidem-19.

Čichový trénink je i základní léčbou

Základním léčebným postupem je právě čichový trénink, až další v pořadí je farmakologická léčba, kterou musí vést lékař.

Čichový trénink se podle prof. Plzáka ukazuje jako úspěšný. Probíhá tak, že pacient čichá dvakrát denně minimálně po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (růže, eukalyptus, hřebíček a citrón). Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě, alespoň po dobu 32 týdnů. Dobrou zprávou je, že pouze u cca desetiny postižených porucha čichu přetrvává déle než čtyři týdny. Tím se COVID-19 výrazně liší od jiných povirových poruch čichu, u kterých dochází ke spontánní úpravě jen přibližně v jedné třetině případů.

Čichový trénink – 2× denně 5 minut

  • Čichový trénink je neinvazivní postup.
  • Každý den pacient volně čichá dvakrát denně alespoň po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (růže, eukalypt, hřebíček, citrón).
  • Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě (alespoň 32 týdnů) a koncentrace látek má být vysoká. Případně lze látky po 12 týdnech změnit.
  • Doporučuje se i zapisovat, co pacient cítí nebo během dne cítil.
  • Čichový trénink se jednoznačně ukazuje jako úspěšný v léčbě poruch čichu.

Jak si můžete pomoci sami?

Máte potíže s čichem po prodělaném koronaviru? Podrobné informace, jak získat sadu parfémovaných fixů zdarma, návod na rehabilitaci pomocí čichového tréninku a pacientské dotazníky, prostřednictvím kterých se mohou zájemci zapojit do stále probíhajících studií, najdete na zde.

Mohlo by vás také zajímat