Doprava zdarma nad 1 590 Kč | platby Benefit Plus kartou
×

Jak je to s platností receptů vydaných lékařem?

23. 10. 2019
Jak je to s platností receptů vydaných lékařem?
Stále nevíte, jak je to s recepty od lékaře? Do kdy je nutné si léky vyzvednout a podle čeho se vlastně rozlišuje doba platnosti jednotlivých receptů? Přinášíme pár praktických rad, jak si pohlídat platnost receptu a předejít tak komplikacím s nutností opětovné návštěvy lékaře.

Kdo by neznal situaci, kdy odchází od lékaře s receptem, ale zrovna nemá v danou chvíli čas na to, zastavit se v lékárně a léky si vyzvednout, případně nemá u sebe hotovost či platební kartu. Někdy ani okamžité vyzvednutí není nutné, protože doma máme ještě zbývající zásobu léků a ty nové budou potřeba až za pár dní.

Vždy je potřeba myslet na to, že každý recept má své vlastní datum platnosti a ve chvíli, kdy jej propásnete, budete nuceni znovu navštívit svého lékaře a požádat jej o vydání nového receptu. Tím přiděláte práci nejen svému lékaři, který by se tak mohl věnovat dalším pacientům, ale zároveň se tak okrádáte o svůj čas, protože leckdy je nutné vysedět si dlouhou frontu v čekárně.

Je proto velice praktické zapamatovat si alespoň základní pravidla, která Vám v tomto případě usnadní život.

Obvykle platí recept 14 dní, a to počínaje dnem vystavení. Jsou však výjimky, které se vztahují na určité druhy léčiv, ke kterým je, vzhledem k jejich povaze, potřeba přistupovat odlišně.

Jedná-li se o recept opakovaný v určitých intervalech, pak se jeho platnost zvyšuje na šest měsíců, maximálně však na jeden rok.

V případě antibiotik a antimikrobiálních chemoterapeutik, avšak s výjimkou léčivých přípravků k místnímu použití, se platnost zkracuje ze standardních dvou týdnů na pět kalendářních dní, které se opět počítají od data vystavení předpisu.

Nejkratší dobu platnosti pak mají recepty vystavené pohotovostní službou – ať už ústavní, tak stomatologickou. Ty bývají označeny jako neodkladná, respektive akutní péče, přičemž na jejich vyzvednutí má pacient pouhý jeden den následující po dni vystavení lékařského předpisu.

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení, nebo jestliže jsou na receptu předepsány dva druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu. Na výpis se vztahuje stejné ustanovení o době platnosti jako na původní recept. Doba platnosti výpisu se ale počítá ode dne jeho vystavení, čímž se vlastně prodlouží platnost původního předpisu. Výpis musí být samozřejmě pořízen v době platnosti původního receptu.

Léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky se předepisují i na žádanku a ta platí nejdéle 14 kalendářních dnů počínaje dnem jejího vystavení.

V současné době jsou hojně využívány elektronické recepty (tzv. eRecepty), které podléhají stejným pravidlům jako recepty papírové.

Věříme, že Vám tento návod pomůže a že už se ve spleti termínů a platností neztratíte!

leaf small

Mohlo by vás také zajímat