Lékárny AkceSlužbyKarta osobní péčeBlog

Soutěžte s námi a udělejte si v novém roce radost

8. 1. 2021 - 14. 1. 2021

 

Rádi se hýčkáte anebo máte zkrátka chuť udělat radost někomu blízkému? Pojďte si s námi zasoutěžit.

 

Soutěžte s námi a udělejte si v novém roce radost

Ve hře jsou tentokrát dvě balení ampulí proti vráskám Liftactiv specialist Peptide - C od Vichy.

Co pro získání výhry udělat?

  • Napište v komentáři, koho by tato soutěž také mohla zaujmout a kde všude můžete u nás produkty od Vichy zakoupit.
  • "Lajkněte" tento příspěvek.
  • Staňte se fanouškem FB Chytrá lékárna.

Výherce budeme informovat soukromou zprávou s termínem vyzvednutí od 15. 1. 2021 v Dermocentru Chytré lékárny na Kobližné.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE (dále též „pravidla")

I. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž") je Chytrá lékárna a.s., 603 00 Brno, Mendlovo náměstí 149/16, IČO: 08369437, DIČ: CZ08369437 (dále jen “Pořadatel").

II. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

1) Soutěž proběhne od 8. 1. do 14. 1. 2021.

2) Každý soutěžící se soutěže smí účastnit jen jednou, a to pod svým FB jménem.

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

1) Účastníkem soutěže (dále jen “Soutěžící”) může být pouze soukromá osoba s osobním profilem na sociální síti Facebook s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR, která je v čase konání soutěže fanouškem facebookové stránky Pořadatele a splní další podmínky uložené v těchto pravidlech. Účastí v soutěži akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

2) Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pořadatele jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

3) Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména, avšak nikoliv výhradně, za funkčnost internetového připojení, sociální sítě Facebook apod.).

4) Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky soutěže a splní kritéria pro výherce stanovená v těchto pravidlech. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím facebookové stránky Pořadatele.

IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěžním úkolem je do komentáře napsat, koho by tato soutěž také mohla zaujmout a kde všude můžete u nás produkty od Vichy zakoupit, stát se fanouškem facebookové stránky Chytrá lékárna a "lajknout" soutěžní příspěvek.

V. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

1) V soutěži se hraje o tyto výhry:

2 x balení Vichy LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C ANTI AGE ampule proti vráskám

2) Výherci budou vylosováni a Pořadatelem kontaktováni po vyhodnocení soutěže dne 15. 1. 2021 a bude s nimi domluven termín předání výhry. Nebude-li možné výherce kontaktovat či výherce nebude reagovat nejpozději do 22. 1. 2021, výhra bez náhrady propadá ve prospěch Pořadatele. Podmínkou je osobní vyzvednutí výhry v Dermocentru Chytré lékárny na Kobližné v Brně.

3) Podmínky získání a převzetí výher - výhru získávají dva soutěžící, kteří v komentáři pod soutěžním příspěvkem napíší, koho by tato soutěž také mohla zaujmout a kde všude můžete u nás produkty od Vichy zakoupit, stanou se fanouškem facebookové stránky Chytrá lékárna a "lajknou" soutěžní příspěvek.

VI. KONTAKT

Kontaktní e-mail pro zasílání dotazů a připomínek ohledně soutěže: marketing@chytralekarna.cz.

VII. SVOLENÍ A LICENCE

Zapojením do soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním zaslaných osobních údajů (tedy v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail) pro potřeby soutěže a jejího vyhodnocení. Jejich zpracování proběhne v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň soutěžící potvrzuje, že všechny jím uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

2) Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit pravidla během soutěže.

3) Zapojením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele, odvolání však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

4) Zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu.

5) Tato soutěž není jinak spojena, ani podpořena Facebookem.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 8. 1. 2021.